Welkom op de website van de kadernota 2023 van de gemeente Borger-Odoorn.
De gemeente Borger - Odoorn zet in op een goede dienstverlening aan haar inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.

Cittaslow
Borger-Odoorn ontving in 2010 het internationale Cittaslow keurmerk.
Dit internationale keurmerk staat voor een top gebied als het gaat over zaken als: leefomgeving, landschap en streekproducten. Over gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. Het Cittaslow keurmerk stimuleert bestuurders, beleidsmakers, instellingen, ondernemers en inwoners om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de gemeente en stimuleert het bewuster leven in een menselijk tempo.

Het netwerk telt al meer dan 250 gemeenten verspreid over 30 landen wereldwijd. Door samen een netwerk te vormen kunnen gemeenten hun krachten bundelen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Deze pagina is gebouwd op 10/03/2022 11:11:18 met de export van 09/29/2022 11:01:35